کانال ریشه دندان

1400-11-20

کانال ریشه دندان

 کانال ریشه سالیانه بیش از ۱۵ میلیون دندان با کانال ریشه درمان می‌شوند و نجات می‌یابند. در ادامه این مقاله به توضیح مفصل درمان ریشه میپردازیم […]