ونییر در لغت به معنای روکش است. در علم دندانپزشکی به روکش هایی از جنس کامپوزیت و یا پرسلن گفته می شود.

ونیر

دو نوع ماده اصلی برای ساخت روکش استفاده می شود:

کامپوزیت دندان

پرسلن دندان (لمینت دندان)

یک ونیر کامپوزیت ممکن است مستقیماً (در دهان ساخته شود)، یا به طور غیرمستقیم توسط یک تکنسین دندانپزشکی در آزمایشگاه دندانپزشکی ساخته شود و بعداً با استفاده از سیمان رزینی به دندان چسبانده شود. آنها معمولاً برای درمان بیماران نوجوانی استفاده می شوند که پس از رشد کامل نیاز به طراحی دائمی دارند. طول عمر یک ونیر کامپوزیت تقریباً 4 سال است. در مقابل، روکش پرسلن ممکن است فقط به طور غیر مستقیم ساخته شود. روکش کامل روکشی به عنوان “ترمیمی است که تمام سطوح تاجی دندان (مزیال، دیستال، صورت، لینگوال و اکلوزال) را پوشش می دهد. از طرف دیگر لمینت ونیر یک لایه نازک است که فقط سطح دندان را می پوشاند و عموماً برای اهداف زیبایی استفاده می شود. اینها معمولاً عملکرد و زیبایی شناسی بهتری دارند و کمتر پلاک را نگه می دارند.