پوسیدگی دندان

1400-11-16

پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان یاTooth decay بیماری میباشد که باعث از بین رفتن سطح سخت بیرونی دندان یا همان مینای دندان میشود. خرابی دندانها میتواند به مرور زمان پیشرفت کند و این […]