خونریزی لثه

1400-12-06

علت خونریزی لثه

خونریزی لثه یا Bleeding Gum ممکن است به دلایل زیادی ایجاد شود. خونریزی لثه به خودی خود خطر آفرین نمیباشد اما می‌تواند شرایط زمینه‌ای را برای […]