تروما دندان

1400-11-20

ترومای دندان چیست؟

ترومای دندان یا Dental trauma به حالتی گفته می شود که آسیب و جراحت هایی به دندان یا بافت دهان وارد می‌شود و این آسیب معمولاً […]