بیماری های دهان و دندان

1400-11-20

بوی بد دهان

بوی بد دهان یا  Bad breathحدود ۲۵ درصد از افراد را درگیر میکند. نام دیگر این عارضه هالیتوز میباشد. دلایل زیادی برای این مشکل وجود دارد […]
1400-11-16

درمان گیاهی آفت دهان

آفت دهان می‌تواند از طریق گیاهان دارویی نیز تحت درمان قرار گیرد. در این درمان های گیاهی روشهای بسیاری وجود دارد که با استفاده از آن روشها […]