پریودنتال

1400-12-09

بیماری پریودنتال

بیماری پریودنتال “Periodontal disease” یا پیرادندانی که به بیماری لثه نیز معروف میباشد، یک عفونت جدی در لثه میباشد که میتواند به بافت نرم آسیب برساند. […]