مینای دندان چیست؟

1400-12-12

چرا توجه به مینای دندان مهم است؟

مینای دندان یا tooth enamel لایه ای محافظ میباشد که تک تک دندانها را میپوشاند. وظیفه مینای دندان محافظت از دندانها در برابر پوسیدگی میباشد. همچنین […]