روکش دندان

1400-12-09

روکش دندان چیست؟

روکش دندان روشی است که معمولاً دندانپزشکان از آن برای دندانهایی استفاده میکنند که تا حد بسیار زیادی تخریب شده‌اند. روکش دندان انواع مختلفی دارد و […]