رفع بوی بد دهان

1400-11-20

بوی بد دهان

بوی بد دهان یا  Bad breathحدود ۲۵ درصد از افراد را درگیر میکند. نام دیگر این عارضه هالیتوز میباشد. دلایل زیادی برای این مشکل وجود دارد […]