درمان ریشه دندان

1400-12-14

درمان ریشه دندان

درمان ریشه دندان چیست؟ درمان ریشه یا Root Canal Therapy برای ترمیم قسمت های آسیب دیده داخل دندان استفاده میشود. در درمان ریشه پالپ دندان برداشته […]