جراحی دندان عقل

1400-12-14

جراحی دندان عقل

دندانهای عقل آخرین دندانهایی میباشد که در فک‌ ها رشد خواهند کرد و معمولاً آخرین دندانهایی میباشند که از بین میروند. این دندان معمولاً در اواخر […]