تاثیر یائسگی بر دهان و دندان

1401-01-03

تاثیر یائسگی بر دهان و دندان

زنان در طول زندگی خود با تغییرات جسمانی مختلفی روبه‌رو میشوند. یکی از این تغییرات یائسگی میباشد که به معنای پایان باروری در زنان است. یائسگی […]