بیماری دیپ بایت

1400-12-14

بیماری دیپ بایت!

دیپ بایت بیماری رایجی میباشد که به تراز بودن دندان‌های بالا و پایین مربوط میشود. در واقع اگر هنگام بستن فک، دندانهای جلویی یا دندانهای بالا […]