بروساژ و جرم گیری دندان

1400-12-12

بروساژ و جرم گیری دندان

بروساژ و جرمگیری دندان روشی میباشد که دندانپزشکان جهت از بین بردن باکتریها و جرمهای موجود روی دندانها، به کار میگیرند. اگر به بیماری لثه مبتلا […]