کانال ریشه دندان

 کانال ریشه سالیانه بیش از ۱۵ میلیون دندان با کانال ریشه درمان می‌شوند و نجات می‌یابند. در ادامه این مقاله به توضیح مفصل درمان ریشه میپردازیم … ادامه خواندن کانال ریشه دندان