سن دندان درآوردن نوزاد

1401-01-05

سن دندان درآوردن نوزاد

تمامی والدین از دیدن اولین دندانهای نوزادشان خوشحال خواهند شد. دیدن لبخندهای نوزاد به همراه دندانهایی که به تازگی از لثه ها بیرون آمده اند برای […]